Praktisch

Schoolreglement

Het schoolreglement bevat de rechten en plichten van elke leerling op school. Het omschrijft wat je van ons mag verwachten, maar ook wat wij van jou en je kind verwachten.

Schoolreglement

Aan alle ouders,
van harte welkom in onze school.

Het verheugt ons dat u onze school kiest voor het onderwijs van uw kind en wij danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Directie en leerkrachten zullen alles in het werk stellen om uw kind die kansen te geven die het nodig heeft om zich evenwichtig ten ontplooien. U mag een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs verwachten in een passend onderwijsklimaat. We hopen goed met u te kunnen samenwerken in het belang van uw kind(eren) en de hele schoolgemeenschap. Bij vragen en problemen staan we klaar om samen naar een oplossing te zoeken. We hopen dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de leefregels ervan na te leven.

Aan alle jongens en meisjes,
Hartelijk welkom, nu je vandaag je eerste stap in de Vrije Basisschool van Tremelo zet !
Voortaan ben je een leerling van onze school.
Na je inschrijving in de kleuterklas, kom je in een boeiende wereld terecht. Een wereld waar andere leefregels gelden dan thuis bij mama en papa. Je moet heel wat leren delen met de anderen: materiaal, tijd, aandacht,… Kom je naar het eerste leerjaar dan gaat een nieuwe wereld voor je open. Je leert lezen, schrijven, rekenen, … Ook alle andere leerlingen heten we van harte welkom. Jullie zijn reeds lang op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school. Wij hopen dat jullie de nieuwe leerlingen mee op weg willen helpen. Samen met alle leerkrachten wensen wij allen veel enthousiasme toe bij deze nieuwe start.

Veel succes!
Jan De Wit (directeur)

Het schoolreglement en aanverwante documenten kan u in onderstaande pdf's terugvinden:
PDF schoolreglement
PDF engagementsverklaring katholiek onderwijs

PDF brochure "praktische info over onze school"

PDF medicijnkaart