Onze school

CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht leerlingen begeleiden in hun functioneren op school en in de maatschappij. Hier vind je de gegevens van CLB Brabant Oost terug.

CLB

Wat doet een CLB?

Een CLB kan helpen bij vragen over:

 • Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, rekenen, leren ...
 • De onderwijsloopbaan: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma's ...
 • Psychisch en sociaal functioneren: depressieve gevoelens, stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, een moeilijke thuissituatie ...
 • Preventieve gezondheidszorg: gezondheidsproblemen, inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht ...

Ouders, leerlingen, leraren en directies kunnen er gratis terecht bij een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers ...

Het CLB werkt vraaggestuurd: op vraag van de leerling, ouders of van de school.
Als leerling of ouder kan je altijd zelf om begeleiding vragen. Als de school het nodig vindt om een leerling door te verwijzen naar het CLB, zal ze dit eerst bespreken met de leerling en zijn ouders.

Als leerling of ouder kan je in 2 situaties de begeleiding van een centrum niet weigeren:

 • Bij problematische afwezigheden
 • Deelname aan een systematisch contact (voorheen het medisch onderzoek)


Contactgegevens Vrij CLB Brabant Oost.

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Molenstraat 42
3124 Keerbergen
Weergeven op kaart

mail: info-keerbergen@vrijclbbrabantoost.be
tel: 015 50 93 20
Openingsuren en sluitingsdagen

Een bericht sturen

Teamleden van deze school

Annemie Colpaert: Anker, Trajectbegeleider, Psychopedagogisch consulent
Email: annemie.colpaert@vrijclbbrabantoost.be

tel: 016 79 10 12

Sluitingsdagen

 • Weekends en officiële feestdagen
 • Herfstvakantie: Maandag 31 oktober 2022
 • Kerstvakantie: van maandag 26 december 2022 t.e.m. dinsdag 3 januari 2023 en vrijdag 6 januari 2023
 • Paasvakantie: van maandag 3 april 2023 t.e.m. woensdag 12 april 2023
 • Brugdag Hemelvaart: vrijdag 19 mei 2023
 • Grote vakantie: Sluiting tussen 15 juli en 15 augustus.

Meer over onze school