Onze school

Schoolraad

Onze school heeft een schoolraad die bestaat uit ouders, personeel en de lokale gemeenschap. Hier vind je informatie en verslagen terug over onze schoolraad.  

Schoolraad

Wat doet de schoolraad?

In het onderwijs overlegt de schoolraad met het schoolbestuur.
Het overleg of advies gaat over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen.

Bijvoorbeeld:

  • Het studieaanbod
  • Het schoolreglement
  • De vaststelling van de criteria voor de verdeling van lestijden
  • Welzijn en veiligheid op de school
  • Infrastructuurwerken
  • Het schoolwerkplan

De bevoegdheid van de schoolraad verschilt naargelang je school tot het GO! of het gesubsidieerd onderwijs behoort. Meer informatie over de bevoegdheid van de schoolraad in jouw instelling vind je in de regelgeving.

De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies geven aan het schoolbestuur.

De schoolraad heeft een informatierecht ten aanzien van de directeur en het schoolbestuur. Directeur en schoolbestuur hebben de plicht de schoolraad te informeren.

De schoolraad van instellingen in het gesubsidieerd onderwijs moet alle leerlingen, ouders en personeelsleden informeren over zijn standpunten en activiteiten.

De schoolraad stelt een huishoudelijk reglement op om zijn werking te regelen.

In het gesubsidieerd onderwijs kunnen de schoolraad, maar ook ouders, leerlingen, personeelsleden en het schoolbestuur met vragen of klachten over het niet-naleven van de regels over inspraak en participatie terecht bij de Commissie zorgvuldig bestuur.

(bron: onderwijs.vlaanderen.be)

Verslagen

Meer over onze school