Praktisch

Inschrijvingen

Fijn dat je kies voor onze school! Hier lees je alles over hoe in te schrijven voor het huidige en volgende schooljaar.

Inschrijvingen

Online inschrijven

Schrijf in via onderstaand formulier.

Afspraak maken

Contact opnemen voor een afspraak kan telefonisch op het nummer 016/53 37 32 of via mail: directie@vbsdeklimboom.be

Inschrijvingen 2024 - 2025

  • maandag 19 februari 2024: inschrijving van broers en zussen
  • maandag 26 februari 2024: kinderen personeelsleden
  • maandag 4 maart 2024: vrije inschrijvingen


De kinderen worden ingeschreven voor de duur van de hele basisschool dwz kleuterschool en lagere school. Er is dus geen hernieuwing nodig na het voltooien van de kleuterklassen. De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document dat de identiteit van het kind bevestigt, namelijk de kids ID of de ISI-kaart (mutualiteit).

Alle kleuters en leerlingen worden op datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts éénmaal ingeschreven volgens chronologie.

De inschrijving kan pas ingaan na instemming van het pedagogische project van de school en het schoolreglement. Deze documenten kan je terugvinden op onze schoolwebsite bij het onderdeel . Bij elke wijziging van het schoolreglement zal er terug een schriftelijk akkoord gevraagd worden.

Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. De kleuter wordt toegelaten op de eerste instapdatum volgend op het bereiken van de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden. Indien uw kleuter op de instapdatum 2 jaar en 6 maanden wordt, mag hij/zij eveneens op die datum starten.

Instapdata

De wettelijke opgelegde instapdata zijn:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie
  • de eerste schooldag van februari
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie
  • de eerste schooldag na de paasvakantie
  • de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

Wijzigingen

Adresverandering, telefoonwijziging, verandering in de burgerlijke stand (huwelijk, echtscheiding) worden best gemeld op het secretariaat (administratie@vbstremelo.be). Indien een kind door een verandering van woonplaats naar een andere school gaat, neem je contact op met de directie of de administratie voor de nodige administratieve verplichtingen.