De werkbladen, teksten, oefeningen,… voor de kinderen
kan je via deze link altijd en overal bekijken en downloaden.

Vraag en antwoord met de juf/meester
(Niet elke klas zal een link nodig hebben)

1KA
Juf Nadine

1KB
Juf Sandy

2KA
Juf Carla

3KA
Juf Kim

2KB/3KB
Juf Ann

1A
Juf Anke
https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=oudercontact1atremeloklas&wrd_a=Oudercontact1A&wrd_b=Tremelo&wrd_c=klas

2A
Juf Lara

1B/2B
Juf Kim

3A
Juf Jasmien
https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=wijzijn3athuiskracht&wrd_a=Wij%20zijn%203A&wrd_b=thuis&wrd_c=kracht

3AA
Juf Lies

4A
Meester Joris

4AA
Juf Kathleen

5A
Juf Tinneke

5AA
Juf Loriën
https://www.praatbox.be/?kamer=vbstremelo5aatremelokat&wrd_a=VBSTremelo5AA&wrd_b=Tremelo&wrd_c=kat

6A
Juf Jill
https://www.praatbox.be/?kamer=quarantaine6a6akip&wrd_a=Quarantaine6A&wrd_b=6A&wrd_c=kip

6AA
Juf Jolien
https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=6aaistoptremeloklas&wrd_a=6AAistop&wrd_b=Tremelo&wrd_c=klas