Inschrijvingen

Beste ouders,

Inschrijven in onze school kan op afspraak of online via deze link.

Contact opnemen voor een afspraak: 016/53 37 32 of via mail directie@vbsdeklimboom.be

Inschrijving broers en zussen: vanaf 6 februari 2023
Inschrijving kinderen van personeelsleden vanaf 13 februari 2023
Inschrijvingen van iedereen vanaf 27 februari 2023
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Nieuwsgierig naar onze school? Wens je een kijkje te nemen in onze klassen?
Bekijk dan zeker eens deze filmpjes.
https://www.youtube.com/watch?v=PHfELJwHtp8&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=jz8eTSZrAMg
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
De kinderen worden ingeschreven voor de duur van de hele basisschool dwz kleuterschool en lagere school. Er is dus geen hernieuwing nodig na het voltooien van de kleuterklassen. De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document dat de identiteit van het kind bevestigt, namelijk de kids ID of de ISI-kaart (mutualiteit).

Alle kleuters en leerlingen worden op datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts éénmaal ingeschreven volgens chronologie.

De inschrijving kan pas ingaan na instemming van het pedagogische project van de school en het schoolreglement. Deze documenten kan je terugvinden op onze schoolwebsite bij het onderdeel Schoolreglement. Bij elke wijziging van het schoolreglement zal er terug een schriftelijk akkoord gevraagd worden.

Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. 
De kleuter wordt toegelaten op de eerste instapdatum volgend op het bereiken van de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden.
Indien uw kleuter op de instapdatum 2 jaar en 6 maanden wordt, mag hij/zij eveneens op die datum starten.

De wettelijke opgelegde instapdata zijn:
• de eerste schooldag na de zomervakantie
• de eerste schooldag na de herfstvakantie
• de eerste schooldag na de kerstvakantie
• de eerste schooldag van februari
• de eerste schooldag na de krokusvakantie
• de eerste schooldag na de paasvakantie
• de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

Wijzigingen :
Adresverandering, telefoonwijziging, verandering in de burgerlijke stand (huwelijk, echtscheiding) worden best gemeld op het secretariaat (administratie@vbstremelo.be).
Indien een kind door een verandering van woonplaats naar een andere school gaat, neem je contact op met de directie of de administratie voor de nodige administratieve verplichtingen.