Zorg - Zwembeleid

Naar de rubriek: Zorg | Bibliotheek | Tandemlezen | Zwembeleid | AVI

Op het einde van het zesde leerjaar moeten alle leerlingen kunnen zwemmen : Dit is een doelstelling van het ministerie van onderwijs die wij nastreven bij onze leerlingen.
Omdat kinderen op veel jongere leeftijd openstaan om het zwemmen aan te leren, starten wij met tweewekelijkse zwemlessen in de derde kleuterklas en wekelijkse zwemlessen in de lagereschool. Niet enkel watergewenning en zweminstructies komen aan bod maar ook waterpret maakt deel uit van de zwemtijd.
Om te zorgen voor een degelijke veiligheid rond het zwemgebeuren, werd in samenspraak met de gemeente (= uitbater van het zwembad) een schriftelijke overeenkomst opgesteld volgens de wettelijke bepalingen. Jaarlijks wordt dit document aangepast en opnieuw ondertekend door de betrokken partijen.

De gemeente
zorgt ervoor dat er voldoende redders met de nodige kwalificaties aanwezig zijn, rekening houdend met het aantal leerlingen, het gebruik van 1 of 2 baden, de tijdsduur van de zwembeurt. Zij hebben als hoofdtaak “reddend” op te treden.

De school
zorgt ervoor dat er genoeg begeleiders zijn. Begeleiders kunnen leerkracht, ouder, grootouder,…zijn. Hiervoor dienen zij kennis te nemen van het zwembeleid en een schriftelijke verklaring te ondertekenen. De turnleerkracht geeft les en is daarom geen begeleider.
De begeleiders hebben als taak te letten op bv. :
- het gebied waarin de leerlingen zich mogen bevinden
- dat er geen “gevaarlijke” spelletjes worden gespeeld
- ruzies en tussenbeide komen
- de redders verwittigen indien nodig.

Badmutsen
Om de taak van de redders en begeleiders te ondersteunen, opteerden we voor een kleurencode:
Blauw : niet –zwemmers
Geel : zwemmers
Groen : gevorderde zwemmers
Oranje : leerling met specifieke problematiek : bv. epilepsie