Zorg - Tandemlezen

Naar de rubriek: Zorg | Bibliotheek | Tandemlezen | Zwembeleid | AVI

Een tandem waarop je leest ?
Met z’n tweeën lezen op een tandem?

Nee hoor, onder tandemlezen verstaan we dat het lezen gebeurt met 2 leerlingen waarbij de ene de begeleider is en de andere de lezer. De leerling van het 5e lj. of 6e leerjaar is de bestuurder en de leerling van het 2e lj. of het 3e lj. de pupil. Een bestuurder van het 5e lj. leest samen met een pupil van het 2e lj. en een bestuurder van het 6e lj. leest samen met een pupil van het 3e lj. De tandems worden samengesteld voor een gans schooljaar.

In de loop van oktober wordt elk jaar gestart met dit systeem. Wekelijks komen de tandems samen om te lezen. De bestuurder begeleidt, ondersteunt en moedigt de pupil aan bij het lezen. Om dit vlot te kunnen, hebben de vijfdeklassers op voorhand hier lessen over gekregen. In het zesde leerjaar worden deze technieken opgefrist voor de aanvang van het tandemlezen.
De bestuurders hebben voordeel bij dit systeem : Het werkt bijzonder motiverend omdat ze daadwerkelijk verantwoordelijkheid krijgen en verplicht worden om stipt en nauwkeurig te werken. De pupillen krijgen een individuele begeleiding waardoor hun groeikansen in het lezen verhogen.
De leerlingen appreciëren dit samenwerkingsverband en ook de begeleidende leerkrachten zijn erg tevreden over dit systeem.
Ook van jullie mochten we al vele positieve reacties ontvangen, waarvoor dank.

De zorgcoördinator,
Juf Liliane