Zorg - AVI

Naar de rubriek: Zorg | Bibliotheek | Tandemlezen | Zwembeleid | AVI

Beste ouders

Sinds enkele jaren verschijnen er leesboeken op de markt met een nieuwe AVI-aanduiding. Hieronder vind je een tabel om te kunnen vergelijken met de oude AVI-aanduiding die wij op school hanteren.
Dit systeem is gebaseerd op de Nederlandse schoolwerking waarbij groep 1 de tweede kleuterklas is, groep 2 is de derde kleuterklas, groep 3 is het eerste leerjaar, groep 4 is het tweede leerjaar enz. Daarom starten ze in het nieuwe systeem dus met S3 (lezen als startboekjes eerste leerjaar).

AVI-conversietabel

AVI nieuw AVI oud  
AVI-start (S3) 1 1e leerjaar
AVI-M3 1-2 1e leerjaar
AVI-E3 2-3 1e leerjaar
AVI-M4 3-4-5 2e leerjaar
AVI-E4 4-5-6 2e leerjaar
AVI-M5 5-6 2e - 3e leerjaar
AVI-E5 6-7-8 3e leerjaar
AVI-M6 7-8-9 4e leerjaar
AVI-E6 8-9 4e leerjaar
AVI-M7 8-9 -> 9 4e leerjaar
AVI-E7 >9 4e - 5e leerjaar
AVI-Plus >9  

Uit deze tabel kan je ook afleiden welke niveaus best behaald worden in de betreffende leerjaren.
De omzetting van OUD naar NIEUW is geen één-één verwijzing. Ze kunnen verwijzen naar verschillende niveaus in AVI NIEUW.
De vetgedrukte niveaus geven de beste omzetting weer. De niet-vetgedrukte kunnen eveneens van toepassing zijn.
Voorbeeld : Als je kind niveau AVI 2 heeft behaald, kan hij/zij AVI M3 of E3 aan.

Juf Liliane, zorgcoördinator