Zorg

Naar de rubriek: Zorg | Bibliotheek | Tandemlezen | Zwembeleid | AVI

Reeds een aantal jaren oefen ik de functie van zorgcoördinator uit op onze school. Gedurende deze jaren kwam ik tot de vaststelling dat er heel wat misverstanden en vragen leefden bij ouders rond de functie zorgcoördinator. Hieronder vindt u de uitleg en enkele concretere aanvullingen.

Ik oefen een fulltime job uit. Toch betekent dit niet dat dit enkel zorguren zijn. Het ministerie kende onze school, op basis van specifieke schoolgegevens, ongeveer een 4/5 ambt zorguren toe. De andere uren besteed ik aan Bijzondere Pedagogische Taken.
Deze 4/5 opdracht is zowel voor de kleuterschool als de lagere school en heeft betrekking op de hoofdschool en de wijkschool.

 
De zorgcoördinator van onze school: Liliane Van Muysen 

De taakinvulling van deze opdracht is afhankelijk van een aantal factoren :
- De visie van onze school op zorg. (En die kan verschillend zijn met die van andere scholen.)
- De specifieke noden van de leerlingen op onze school.
- Het aantal uren zorg die werden toegekend aan onze school.
- Het pedagogisch klimaat.

Aan de hand hiervan wordt een functiebeschrijving opgesteld voor de zorgleerkracht. Dit is een document waarin vastgelegd wordt wat de taakinvulling inhoudt. En van jaar tot jaar kunnen daarin nog aanpassingen opgenomen worden.
De koepel van het Vrij Basisonderwijs heeft zo’n ontwerpmodel voor functiebeschrijving opgesteld waarin ALLE mogelijke onderwerpen voorkomen. Dat zijn er zo’n 125. Het is aan onze school om daaruit een selectie te maken die het best bij onze school past. Zo merk je dat voor elke school die takeninvulling anders kan zijn.
Er zijn taken op schoolniveau, leerkrachtenniveau en leerlingenniveau.Hieronder vind je enkele voorbeelden.
Zorginitiatieven op niveau van de school:
- een “zichtbaar” aanspreekpunt zijn voor ouders, leerlingen, leerkrachten, CLB, logopedisten, kinésisten,…
- ondersteunen van het leerlingvolgsysteem
- leerlingenbesprekingen organiseren en volgen tussen ouders en CLB en/of logopedisten/kinésisten
Zorginitiatieven op niveau van de leerkrachten:
- hulpmiddelen aanreiken inzake detectie en probleemanalyse
- samen zoeken naar oplossingen en interventies
- coachen van de leerkrachten
Zorginitiatieven op leerlingenniveau:
- gesprekken voeren met kinderen rond socio-emotionele problemen
- opzoekwerk verrichten om hulp te kunnen bieden bij leer- of gedragsproblemen
- in samenspraak met de klasleerkracht een stappenplan ontwikkelen om de werkhouding van bepaalde leerlingen te ondersteunen
Andere
- nascholingen volgen over de vernieuwingen in het onderwijs/zorgbeleid
- administratief werk verrichten
- wekelijks een overlegmoment hebben met de directie
- de zorgbib aanvullen waaruit jullie ook boeken kunnen ontlenen over een specifiek onderwerp
- Over nieuwe uitgewerkte onderwerpen hou ik jullie op de hoogte via de Krekelkrant. Reeds eerder geplaatste artikels kan je ook op deze website terugvinden: Tandemlezen, Zwembeleid, Oude en Nieuwe AVI’s,…

 Contact
- Mijn lokaal bevindt zich in de hoofdschool in het achterste gebouw op het gelijkvloers, het eerste klaslokaal rechts.
- Je kan me telefonisch bereiken op het nummer : 0479/83 27 28
- E-mailadres : vmliliane@gmail.com
- En natuurlijk kan je ook een gesprek aanvragen via de agenda van je kind of via de klasleerkracht.

 Onze school beschikt over een uitgebreide collectie zorgboeken rond het omgaan met kinderen. Zowel info rond leerproblemen als socio- emotionele thema’s kan u in de lijst terugvinden. Deze lijst kan u ook terugvinden op de website van onze school onder de link “ZORG”. Jaarlijks wordt deze lijst aangevuld met de recent aangekochte exemplaren. Als u graag een boek ontleent, kan u dit schriftelijk doen via de agenda van uw kind of via mail.
Ga naar bibliotheek voor de lijst van boeken